De landmeter-expert als vastgoedmakelaar

Zoals u uiteraard reeds bekend, kan de landmeter-expert sinds 1 januari 2007 ook de gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaar uitoefenen (artikel 18, 3° K.B. van 15 december 2005 m.b.t. de plichtenleer van de landmeter-expert). Bij de uitoefening van deze activiteiten moet de landmeter-expert echter de plichtenleer van de vastgoedmakelaar naleven. Bijgevolg dient hij/zij, net als de vastgoedmakelaar, de nodige aandacht te besteden aan zijn/haar beroepsvervolmaking.

Permanente vorming van de landmeter-expert

De wettelijke voorziene permanente vorming bedraagt voor de landmeters-experten minimum 20 uur per jaar. Door de Federale Raad van Landmeters-experten worden onder meer erkend als permanente vorming: de opleidingen in de vastgoedsector die erkend worden door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en dat voor een maximum van 10 uur per jaar.

Het volledige reglement van permanente vorming van de landmeter-expert en de door de Federale Raad erkende vormingsactiviteiten zijn terug te vinden op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Aanbod VIVO

VIVO garandeert u dat haar opleidingen voldoen aan de vereisten van de Uitvoerende Kamer van het BIV.

Na het volgen van een opleiding ontvangt u van VIVO een attest met de gevolgde opleiding waarop onderwerp, datum en aantal gevolgde lesuren vermeld staan.

 

Privacy beleid | Cookie beleid | ORIS Webdesign & Drupal Development