De bijzondere informatieplichten bij verkoop en verhuur: niet zo eenvoudig als u denkt

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

De bijzondere informatieplichten bij verkoop en verhuur: niet zo eenvoudig als u denkt (3u)

"De bijzondere informatieplichten van de vastgoedbemiddelaar bij verkoop en verhuur van onroerend goed zijn de laatste jaren nogal wat uitgebreid en hebben te maken met meerdere vakdomeinen. Een duidelijke ""helicopter view"" van deze materie is geen overbodige luxe!

Wat als pas bij of na het verlijden van de notariële akte blijkt dat er stedenbouwkundige overtredingen zijn? Of dat er sprake is van ernstige bouwtechnische (al dan niet verborgen) gebreken? Wat als blijkt dat de registratiebelasting helemaal anders uitdraait dan ingeschat? Dat er toch voorkooprechten hadden moeten worden gerespecteerd? Of dat het pand onder BTW had kunnen worden verkocht en men zich de vraag niet heeft gesteld? Wat als de splitsing anders wordt goedgekeurd door de gemeente dan voorgesteld in de verkoopovereenkomst?

Had de makelaar dat moeten opmerken en de klanten hierover moeten inlichten? En hoe en waar had dat dan moeten gebeuren? Hoe voorzichtig moet je zijn?

Komen aan bod:

  • Wat houden de bijzondere informatieplichten precies in en waar (publiciteit, overeenkomsten,…) moeten ze worden gerespecteerd?
  • Op welke aspecten van het onroerend goed hebben informatieplichten betrekking?
  • Welke sancties bestaan er voor de vastgoedmakelaar bij niet-naleving van de informatieplicht?
  • ...

In deze opleiding komt je er alles over te weten. Er wordt gewerkt aan de hand van concrete voorbeelden die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan bij jou en je collega's."

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Antwerpen
Woensdag 21 Sep. 2022 - 14u00 - 17u00
3u Yoeri Note
Docenten
Juridisch.jpg
juridisch

154 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙