Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract (3u)

In het tweede deel van deze opleiding behandelen we het huurrecht en het contractuele kader van de verhuur. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de huurregimes, bestemming, duur en opzeggingsmogelijkheden, huurwaarde, herziening huurprijs, indexering, huurwaarborg, lasten en provisies, onderhoud, herstellingen, werken, plaatsbeschrijving, registratie,… Kortom: alle informatie die cruciaal is voor de opmaak van een rechtsgeldig huurcontract.

Tot slot wordt ook kort stilgestaan bij de fiscaliteit van de huurinkomsten.

Schrijf ook in voor eerste deel van deze opleiding: “Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten”!

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Leerdoelen

Na de opleiding:

  1. ken je de 3 huurregimes in Vlaanderen
  2. ken je het belang van de registratie van het huurcontract
  3. weet je in grote lijnen hoe huurinkomsten fiscaal worden behandeld
  4. weet je waarin de 2 huurregimes m.b.t. wonen -gemeen huurrecht en woninghuur- van elkaar verschillen (handelshuur, toeristische verhuur en pacht komen hier niet aan bod!)
  5. weet je welke essentiële informatie het huurcontract en de plaatsbeschrijving moeten bevatten

Planning

Dinsdag 18 Okt. 2022 - 14u00 - 17u00
3u vastgoedmakelaar Wim Lanneau
Docenten
Juridisch.jpg
juridisch

154 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙