Profile image of Rosanne Van Gael

Rosanne Van Gael

Rosanne is fiscaliste en legt zich toe op zowel nationaal als internationaal fiscaal recht, alsook op de vastgoed- en ondernemingsfiscaliteit. Als gastspreker geeft ze dikwijls uiteenzettingen over internationale vastgoedfiscaliteit. Ze is tevens co-auteur van het handboek "Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus - Tweede verblijf buiten de grenzen".

Opleidingen van deze docent

Details
An unhandled error has occurred. Reload 🗙