Waarom VIVO

  • Gespecialiseerde docenten

VIVO doet beroep op een uitgebreid team van ervaren en gespecialiseerde sprekers, zowel voor de juridisch-fiscale opleidingen als voor de communicatietrainingen. Dankzij dit uitgebreide netwerk kan VIVO snel inspelen op de actualiteit en haar klanten informeren via verschillende opleidingsvormen: opleidingssessies, studiedagen, congres, vastgoedacademie, webinars...

  • Groot aanbod

2 keer per jaar voorziet VIVO een groot vernieuwd aanbod dat doorheen het jaar telkens aangepast wordt aan de actualiteit en de trends van dat moment. Ook met de verschillende formules (korte opleidingssessies, studiedagen, congres, vastgoedacademie …) spelen we in op de wensen van onze klanten en de actualiteit

  • Kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille van de Vlaamse overheid krijgt de permanente vorming nog een extra duwtje in de rug en is die meer dan ooit betaalbaar.

Meer info? Klik hier.

  • BIV-erkende vormingsuren

VIVO is erkend als vormingsverstrekker voor het BIV. Onze opleidingen komen dus in aanmerking voor de verplichte permanente vorming van het BIV. Het exact aantal erkende opleidingsuren, wordt bij elke opleiding vermeld.

Meer over Vivo

An unhandled error has occurred. Reload 🗙