In een snel veranderende wereld is het nodig om flexibel en wendbaar te kunnen reageren. Voor een bedrijf geldt dat zowel naar klanten toe als wat de interne werking betreft. Samen als één team werken en denken kan ervoor zorgen dat de organisatie groeit. Maar hoe pak je dat aan in de praktijk? 

Laten we even de metafoor van de organisatie als zenuwstelsel nemen. Elk individu vertegenwoordigt een zenuwuiteinde en is daarmee in staat om prikkels of signalen van de buitenwereld te ontvangen. Wanneer deze prikkels goed door het stelsel worden geleid is het hele systeem in staat om het handelen hierop aan te passen. Maar stel nu dat er bepaalde delen van het stelsel geen prikkels meer opvangen of de signalen niet doorgeven. Dan kan er cruciale informatie worden gemist…

Sociocratie 3.0

Sociocratie 3.0 (= S3) biedt tools om adequaat te reageren op die prikkels en zo continu te kijken wat nodig is. Daar waar de omgeving complex is, biedt Sociocratie 3.0 een eenvoudige benadering van hoe hiermee om te gaan. S3 helpt zowel de mens als de organisatie om wendbaar te werken, om het meeste voordeel te halen uit uitdagingen en om de meest aanwezige problemen aan te pakken en op te lossen. Tijdens deze opleiding leer je als bedrijf projectmatig te werk te gaan om mee te groeien en te evolueren. We bekijken welke principes van flexibel (agile) werken je kan toepassen in de praktijk van elk (vastgoed)kantoor. Daarbovenop krijg je praktische tips en tricks waarmee je zelf aan de slag kan.

De voordelen op een rijtje

Wendbaar werken wil zeggen bereid zijn om te veranderen indien nodig. De grote meerwaarde van S3 ligt hem net bij die laatste woorden; ‘indien nodig’. Eerst moet er een “nood” ofwel een “driver” zijn om anders te gaan werken of systemen te veranderen. Voorbeelden van deze “drivers” zijn: complexe zaken eenvoudiger maken, betrokkenheid vergroten, effectieve samenwerking versterken, de productiviteit verhogen, uitdagingen omzetten in kansen, innoveren en leren, …

S3 is een aanpak op patronen die je altijd aanpassen aan jouw specifieke situatie, een beetje te vergelijken met Lego©: je krijgt een plan en alle blokken om iets moois mee te bouwen. Je kan het plan volgen of zelf met de blokken aan de slag gaan. Net zoals bij Lego kan je een plan uniek aanpakken of kan je plannen gaan combineren en iets groters bouwen. 

Met andere woorden S3-patronen kan je zelf aanpassen zodat je jouw specifieke noden kan aanpakken.

Tijdens de opleiding

Deze drie uur durende uiteenzetting geeft je dus meer inzicht in wendbaar werken. Wat is het precies? Wat is het belang van die noden of bezwaren en hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe helpt consent i.p.v. consensus om effectiever tot beslissingen te komen? Hoe kan de collectieve intelligentie van de groep beter benut worden? En vooral, hoe zorg je voor een oplossingsgerichte mindset en hoe spoor je mensen aan om met creatieve oplossingen te blijven komen, zeker als het even moeilijk gaat?

Het moeilijkste aan S3 is dat je moet vergeten hoe je vroeger met elkaar samenwerkte. Je moet nieuwe patronen durven aannemen. Voor jezelf, maar ook voor de groep. Lukt dit je? Dan is het daarna een kwestie van veel oefenen, reflecteren, leren en verbeteren! Deze opleiding is jouw ideale startpunt.

Wendbaar werken: maak uw organisatie wendbaar en flexibel!  

  • Gent: 21 september, 09u-12u 
  • Webinar: 8 oktober, 10u-13u 
  • Leuven: 12 oktober, 09u-12u 
  • Webinar: 10 november, 10u-13u 
  • Antwerpen: 23 november, 09u-12u 

    Meer info en inschrijven