Om een vastgoedinvestering te financieren, zijn niet alle financieringsvormen even geschikt. In deze VIVO-opleiding leer je welke financieringen kunnen worden aangewend voor welk soort investering en helpen we jou een kredietvraag op te maken. 

 Soort beleid

De allereerste vraag die je je moet stellen voor je naar de bank stapt met jouw financieringsaanvraag is: “Welk beleid hanteert mijn bank?” Er zijn namelijk heel wat aspecten waarin banken kunnen verschillen. Een eerste aspect is bijvoorbeeld de rentevoet. Zo kan je voor professionele kredieten niet zomaar een lage rentevoet krijgen. Een tweede aspect dat kan verschillen van bank tot bank is de looptijd van de kredieten. Sommige banken prefereren bijvoorbeeld een maximum looptijd van 15 jaar. Er zijn ook verschillende types kredieten, afhankelijk van het doel. Welke types biedt jouw bank aan? Dit zijn allemaal aspecten die je moet uitpluizen voor je naar de desbetreffende bank stapt. 

Er zijn vaak zelfs verschillen tussen kantoren van eenzelfde bank. Wat je precies kan krijgen is afhankelijk van het echelon waarin je de aanvraag doet. Daarom is het ook enorm belangrijk om je weg te kennen in de bankenwereld. 

Jouw aanvraag voorbereiden 

Een grote fout die mensen maken is verwachten dat banken al het werk zullen doen bij een financieringsaanvraag. Dat is absoluut niet het geval, integendeel. De Nationale Bank voorziet namelijk enkele aanbevelingen voor banken, zo ook rond kredietverlening. In hoeverre banken bereid zijn om hiervan af te stappen, hangt af van jouw voorbereiding. Als jij met lege handen naar de bank stapt, dan vallen zij terug op die vuistregels. Maar wanneer jij met een voorstel komt van wat je precies wil en de nodige zaken mee hebt, kan de bank beslissen om mee te gaan in jouw verhaal en om samen met jou op zoek te gaan naar de ideale oplossing. 

Wat je allemaal moet meenemen en voorbereiden zal je ook uitgebreid zien tijdens deze opleiding. Zo is de notoriteit van een klant heel belangrijk voor een bank. Dat is vitale informatie over jouw situatie zoals je gezinssamenstelling, achtergrond, opleiding, beroep, inkomsten, enzovoort. Daarnaast moet je ook de reden van aanvraag vermelden en verduidelijken. Een derde belangrijk aspect dat in je dossier moet staan zijn kasstromen. Zowel inkomende als uitgaande kasstromen zijn belangrijk voor de bank om te bepalen of jij je kredietverplichting kan nakomen. Bij investeringen komen die inkomsten bijvoorbeeld vaak uit huurinkomsten (hoeveel bedraagt de huur? Wie zijn de huurders? Welk type gebouw is het?). 

 Belang voor vastgoedmakelaars

Als bemiddelaar kom je niet alleen in contact met particulieren, maar ook met ondernemers die vastgoed kopen als investering, vanuit patrimoniumvennootschappen of private situaties. Vanuit jouw informerende rol is deze opleiding een heuse toevoeging aan je kennisrepertoire. Het is aan jou om hen erop te wijzen dat er meer nodig is om je rendement te berekenen dan enkel huurrendement. Jij kan hen tonen dat ze veel hogere rendementen kunnen creëren dankzij kredieten. Dankzij deze opleiding kan ook jij je meerwaarde als makelaar bewijzen!

Hoe een financieringsaanvraag voorbereiden voor een vastgoedinvestering?

  • Webinar: 4, 11, 18 en 25 oktober, telkens van 10u-13u
  • Berchem: 17 en 24 november, telkens van 10u-17u
  • Brugge: 30 november en 7 december, telkens van 10u-17u
  • Meer info en inschrijven.