Facility management en property management liggen op het eerste gezicht niet zo ver uiteen. Er zijn heel wat synergiën, maar toch ook een aantal verschillen. Waar de syndicus werkt in opdracht van een eigenaar, gaat de facility manager (FM) in naam van een (professionele) gebruiker/ huurder te werk. Is er binnen jouw mede-eigendom een FM tewerkgesteld? Of ben je geïnteresseerd om deze rol zelf op te nemen? Misschien wil je wel gewoon weten wat de markt jou te bieden heeft? Hoe dan ook, deze opleiding zal je héél wat bijbrengen! 

• Waarover zal de opleiding precies gaan? 

Bart Wallyn: “Mijn hoofddoel is eigenlijk om de mensen een bredere kijk te geven op wat de markt allemaal te bieden heeft. Ook wil ik de syndicus, property manager of facility manager de bruikbare tools meegeven om efficiënter én bovendien proactief tewerk te gaan. We vertrekken daarbij vanuit de vraag ‘hoe kunnen we de gebouwcapaciteiten optimaliseren waarbij we de gebouwgebruiker centraal zetten?’. Ik wil hen enkele tools meegeven om hun job gemakkelijker en efficiënter te maken. Syndici moeten vandaag bijvoorbeeld nog vaak hun gebouwen aflopen om de verschillende meterstanden op te nemen. Als dat volledig digitaal wordt geregeld, kan de syndicus in één oogopslag de eventuele problemen opmerken en proactief interventies regelen.”

“Je krijgt antwoord op vragen als: wie zijn de gebouwgebruikers bij FM? Wat houdt het technisch onderhoudt in? Wat is een conditiemeting en welke methodes bestaan hiervoor? We gaan ook dieper in op de meerjarenonderhoudsplannen: hoe, frequentie, tools, voordelen,… Krijgt duurzaamheid, in alle betekenissen van het woord, ook in facility management steeds meer impact en op welke manier uit zich dat? Hoe kan data in gebouwen efficiëntie brengen in beheer? En ga zo maar door.”

• Waarom zou dit een interessante opleiding kunnen zijn voor onze makelaars? 

Wallyn: “De taken van syndici, property en facility managers liggen soms niet ver uiteen. Zij kunnen ook heel wat leren van elkaar en elkaar van dienst zijn. Neem nu bijvoorbeeld het onderhoud. Doorgaans gebeurt het onderhoud van de gemeenschappelijke delen via de syndicus of property manager. De facility manager staat dan weer in voor onderhoud van private delen. Als zij zouden samenwerken en bijvoorbeeld dezelfde leverancier gebruiken, kunnen ze aanrijvergoedingen uitsparen, spaart dat voor de leverancier ook rijtijd uit én verdient die bovendien meer! Dat geld dat bespaard wordt kan dan geïnvesteerd worden in het gebouw. Een echte win-winsituatie dus!”

“Een syndicus wordt ook vaak geconfronteerd met een reeks aan klachten vanuit de VME. Wat als ik jou zeg dat je door het gebruiken van reeds beschikbare tools binnen je gebouw, of met een minimale investering, niet alleen het aantal klachten kan verminderen maar ook nog eens proactief kan werken? Hoe je dat precies kan doen, komt uitgebreid aan bod in deze opleiding aan de hand van concrete toepassingen en cases.” 

• Wat is de meerwaarde van deze opleiding? 

Wallyn: “In eerste instantie wil ik de deelnemers laten kennismaken met facility management vanuit een ander standpunt, een standpunt van iemand die niet in de syndicwereld zit. Daarnaast is het ook zo dat Facility Management enorm in de lift zit en best wel eens mooie opportuniteiten kan scheppen voor jullie! En wie weet neem ik na afloop van de opleiding ook nieuwe inzichten mee naar huis! Ik kijk er alvast enorm naar uit. Hopelijk tot dan?”

 Facility management (FM): een kennismaking

Docent: Bart Wallyn, COO Lammp 

  • Gent: 19 oktober, 14u-17u 
  • Leuven: 15 november, 14u-17u  

Meer info en inschrijven