Hoe zelfgroei en groei van je medewerkers bijdragen tot een top vastgoedkantoor!

Je hebt een team maar weet niet hoe je het beste eruit kan halen? Bereiken je medewerkers de vooropgestelde doelstellingen niet? Er bestaat een sterke relatie tussen leiderschapsstijl, het werkklimaat en de financiële prestaties van een organisatie. Daar zal Sigrun Debaillie je meer over vertellen tijdens een van onze allereerste fysieke opleidingen post-lockdown. 

Je zegt ‘zelfgroei en groei van de medewerkers’. Maar hoe bereik je dat precies? 

Sigrun Debaillie: “Het succes van een zaakvoerder-manager en van zijn of haar vastgoedkantoor is deels afhankelijk van de mate waarin hij of zij het werkklimaat positief kan beïnvloeden. Het werkklimaat is afhankelijk van factoren als: de vrijheid van de medewerker om taken naar eigen inzicht uit te voeren, de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker, de manier waarop medewerkers aandacht en feedback krijgen van hun managers en de mate waarin organisatiedoelen, normen en waarden door medewerkers gedeeld worden. Talrijke onderzoeken tonen aan dat een autoritaire en toonzettende leiderschapsstijl op termijn een negatieve impact heeft op het succes van een bedrijf of organisatie. Met een coachende leiderschapsstijl daarentegen, ontwikkel je je medewerkers toekomstgericht. Je helpt hen om hun resultaten te verbeteren en om het resultaat van je zaak te vergroten.” 

Hoe werkt zo’n coachende leiderschapsstijl dan precies? 

Debaillie: “Een coachende zaakvoerder stuurt niet. Die stelt vragen die tot zelfonderzoek bij de medewerker leiden. Wat zijn je sterke en zwakke punten? Waarom denk je dat? Hoe denk je dat aan te pakken? Welke doelen stel je je daarbij? Een coachende zaakvoerder ondersteunt de medewerker, biedt uitdagingen en geeft feedback. De medewerker raakt onmiddellijk gemotiveerd en geïnspireerd omdat die de mogelijkheid krijgt om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen en zijn talenten te ontplooien. Op termijn komen de medewerkers meer in hun kracht te staan wat tot betere resultaten zal leiden.”

Wat zullen de deelnemers vooral meekrijgen tijdens de opleiding? 

Debaillie: “Tijdens een interactieve workshop leer je hoe een coachende leiderschapsstijl een positief effect heeft op de motivatie en performantie van je medewerkers. Je leert hoe je vertrouwen opbouwt met je teamleden en zo ook betere financiële resultaten voor je zaak kan boeken. De insteek is dat je medewerkers zélf de oplossing vinden en dat jij dat proces begeleidt. We gaan ook in op de vier stappen van het GROW-model van John Whitmore.” 

Waar zit de precieze meerwaarde van deze opleiding?

Debaillie: “We werken in een kleine groep, met optimale aandacht en ruimte voor iedere deelnemer. Je aandacht in deze workshop ligt vooral bij jezelf, en tegelijkertijd leer je van de andere deelnemers. Je neemt je eigen problematiek en uitdagingen mee. Na deze workshop ben je gerichter en effectiever in je coachende gesprekken met medewerkers. Daarmee help je je medewerkers in hun proactiviteit en ontwikkeling, en het scheelt jou ook nog eens tijd. Je kunt hier onmiddellijk de volgende dag in vertrouwen mee aan de slag, want je hebt na deze workshop: je leiderschap en in het bijzonder je coachingsvaardigheden uitgebreid, kennis gemaakt met de vier stappen van het GROW-model en coachende gesprekken gevoerd volgens het GROW-model. 

Klopt het dat deze opleiding ook bestaat voor medewerkers? 

Debaillie: “Vanaf september kunnen jouw medewerkers de opleiding ‘Groeien als medewerker in situationeel leiderschap’ van Ronald De Keersmaeker volgen. Wanneer zowel jij als jouw medewerkers deze opleiding hebben gevolgd, zal je het effect nog veel beter voelen in jouw team. Aan het einde van beide opleidingen zal je ook een heel concrete tool aangereikt krijgen om onmiddellijk mee aan de slag te gaan.”

Basisvaardigheden coaching: hoe laat ik mijn medewerkers (en mezelf) nu écht groeien?

Antwerpen: 12/11/2020, 09u30 - 16u30

Meer info en inschrijven.