Als vastgoedmakelaar ben je begaan met je klanten, je medewerkers en je business. In het huidig klimaat van steeds toenemende cyberbedreigingen verdienen de vele en complexe verwerkingen van data en persoonsgegevens bijzondere aandacht. Zeker gezien het risico op hacking en phishing exponentieel toeneemt en de papieren workflow steeds meer vervangen wordt door snelle digitale uitwisseling. Ook binnen onze sector zijn er al meerdere kantoren die te maken kregen met hacking.

Samen met Ubora stelde CIB Vlaanderen een uniek pakket samen waarmee je je kantoor en je medewerkers wapent tegen cyberaanvallen. Want voorkomen, is beter dan genezen! Ubora is een specialist op vlak van Cybersecurity, GDPR en bedrijfsvoering. Kwaliteit, kennis, competenties en continuïteit staan hierbij centraal.

Volgende diensten kunnen we de CIB-leden aanbieden aan een uniek voordeeltarief:

  1. Een Cyber-audit op maat van je kantoor, met persoonlijk en vertrouwelijk advies
  2. Een ethische phishing-campagne die je medewerkers gedurende een langere periode test op hun alterheid
  3. Een cyber awareness-opleiding die je de basisknepen leert

Waarom een audit bestellen?

Bij een Ubora-audit wordt je kantoor doorgelicht op het inzetten van best practices en technisch organisatorische maatregelen (middelen en attitude dus). Deze worden enerzijds door de collectieve cyberpolis van CIB Vlaanderen opgelegd, maar kunnen anderzijds ook de aansprakelijkheid en de schade bij mogelijke incidenten beperken.

Praktisch

Aan de hand van een praktische en begrijpbare vragenlijst brengt Ubora het risico op cyberhacking binnen je kantoor in kaart. Deze informatie wordt geanalyseerd en omgezet in een persoonlijke auditrapport van je kantoor. Dit vertrouwelijk rapport wordt vervolgens met jou doorgesproken in een online overleg.

Door in te zoomen op de risico’s en beschikbare procedures brengen zij zo de zwakke plekken binnen je organisatie in kaart en geven ze jou feedback over best practices en praktisch haalbare procedures. Want preventie is nog altijd beter dan genezing! Voor je het weet brengt een hacking de werking van je kantoor in gevaar en komt je activiteit voor een bepaalde periode tot stilstand.

Voordelig aanbod exclusief voor CIB-leden

Geniet als lid van CIB-Vlaanderen van een voordelige prijs van 375 euro (excl. btw) om dergelijke audit te laten doorvoeren binnen je kantoor. Op die manier geeft CIB Vlaanderen alle leden de mogelijkheid om in te zetten op de beveiliging van belangrijke data en gegevens binnen het kantoor.

Een audit bestellen kan heel eenvoudig via het bestelformulier op de website van CIB.

Ethical Phising Campaign traint je medewerkers op veilige verwerking van mailverkeer

Een Ethical Phishing Campaign van Ubora test en traint alle mailgebruikers/medewerkers binnen je kantoor gedurende een periode van een jaar op een veilige verwerking van mailverkeer. Elke medewerker zal op regelmatige basis “valse” phishing mails krijgen waarbij gekeken wordt of iemand in de val loop of niet.

Het betreft hier uiteraard geen echte phishing maar waarheidsgetrouwe berichten waarmee men je medewerkers in de val probeert te lokken. Slechts één verkeerde klik kan immers diverse, dure en grote schade opleveren.

Ook hier telt dat voorkomen beter dan genezen is. Door in te zetten op een langduring traject van praktijktesten leer je je medewerkers om phishing mails te herkennen en voorafgaandelijk te screenen.

Via een handig dashboard krijg je als zaakvoerder toegang tot een overzicht van wie welke mails ontvangen heeft en wie al dan niet in de val gelopen is. Zo kan je ook bijsturen en detecteren welke medewerkers nood hebben aan extra training.

Een Ethical Phising Campaign bestellen ken je rechtstreeks bij Ubora via rolf@ubora.be of volg één van de opleidingen rond cybersecurity: