De stap van Hotel Mama naar eigenaar van een woning is vaak heel groot. Meestal wordt geopteerd om als tussenstap enkele jaren te huren, om zo voldoende te sparen voor de aankoop van een droomwoonst. Soms wordt die stap vroeger gezet, maar kan zo een contract van korte duur zomaar vervroegd beëindigd worden? 

De huurder kan het huurcontract van korte duur eenzijdig opzeggen, op voorwaarde dat een opzegtermijn van minstens drie maanden wordt gerespecteerd. Naast de opslagtermijn, moet de huurder ook rekening houden met de bijhorende opzegvergoeding. Die vergoeding hangt af van het tijdstip in de huurovereenkomst waarop je de opzeg aanvraagt. Tijdens het eerste jaar van de overeenkomst, bedraagt deze vergoeding anderhalve maand huur. In het tweede jaar van het contract bedraagt de vergoeding één maand huur. Tijdens het derde jaar bedraagt het slechts een halve maand huur. Uiteraard moet er na de vervaldatum, zoals gesteld in het huurcontract, geen vergoeding betaald worden. 

Niet onbelangrijk: enkel de huurder kan een beroep doen op een wettelijke opzegmogelijkheid, de verhuurder kan niet vervroegd opzeggen.