Op 29 mei 2024 werd de nieuwe raad van bestuur van VIVO verkozen. We danken onze vorige bestuursleden van harte voor hun inzet en constructieve bijdrage in de verdere ontplooiing van VIVO! Met nieuwe gezichten gaan we aan de slag om op het ingeslagen pad verder te gaan, maar ook om via nieuwe invalshoeken de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Zo zorgen we ervoor dat je als deelnemer aan onze opleidingen telkens dat stapje voor zal zijn! 

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Frank Richard Valkeneers
Ondervoorzitter: Simon Jacxsens
Bestuursleden: Dominique Vanrunxt, Isabelle Deconinck, Kristien Viaene, Rik Schepens

Van links naar rechts: Hilde Lippens - Dominique Vanrunxt - Simon Jacxsens - Kristien Viaene - Isabelle Deconinck - Rik Schepens - Frank Valkeneers.