In Limburg en West-Vlaanderen werd onlangs onderzoek gevoerd naar discriminatie op de Vlaamse woninghuurmarkt. In West-Vlaanderen ontvingen mensen met een exotische naam in 15% van de gevallen een negatieve reactie, terwijl een Vlaamsklinkende naam wel een positief antwoord kreeg. Voor Syrische namen was dat zelf in 31% van de gevallen. Ook in Limburg is de situatie acuut. Daar heeft een buitenlandse naam 16% minder kan op een positief antwoord. Duidelijk tijd voor verandering...

Socioloog professor Pieter-Paul Verhaeghe doet dan ook een oproep aan de Vlaamse overheid om overkoepelende praktijktesten uit te voeren. Er zijn nu heel veel lokale initiatieven, maar een hoger draagvlak met hevigere consequenties zou ook zeker niet misplaatst zijn en kan een grotere inpakt hebben. Er kan bijvoorbeeld sneller gerechtelijke stappen ondernomen worden of een klacht ingediend worden bij Unia. In afwachting tot een degelijk uitgewerkt systeem, ontwikkelen bestuursleden, zoals de burgemeester van Brugge, een sensibiliseringscampagne die iedereen moet bewustmaken va de problematiek.

Zo een sensibilisering kan zeker zijn vruchten afwerken, maar zeker niet altijd en bij iedereen. "Een aantal zal af en toe discrimineren, zoals een makelaar op vraag van zijn klant. Sommigen doen het structureel en die laatsten zal je door te sensibiliseren niet zomaar op andere gedachten brengen" zodus prof. Verhaeghe. Het is dus belangrijk een onderscheid te maken tussen de echte probleemgevallen en de rest. Iets wat een praktijktest wel kan garanderen en als nodige filter kan dienen. 

Natuurlijk is sensibiliseren en controleren niet genoeg. De vastgoedmakelaar moet ook klaar zijn en gevormd worden om discriminerende beslissingen te beperken tot het absolute minimum.