BIV erkende uren: 1u

Inhoud

Webinar: Vakantieverhuur: geactualiseerd model algemene voorwaarde & update 2021! (2u)


In dit webinar krijgt u een volledige update van alle belangrijkste aspecten van de vakantieverhuur. In het eerste deel staan we stil bij de geactualiseerde inhoud van het CIB-model ‘Algemene voorwaarden bij de toeristische verhuur van vakantiewoningen’. We overlopen het model artikelsgewijs en geven meer tekst & uitleg. Daarna zoomen we in op relevante actualia omtrent het Logiesdecreet. We brengen een algemene stand van zaken en staan stil bij enkele wijzigingen die we op zeer korte termijn (kunnen) verwachten.

Afsluiten doen we met een blik op de collectieve annulatieverzekering.

 

Doorheen het webinar wordt ruimte voorzien voor vraagstelling en uitwisseling van nuttige tips of ervaringen. Na deze infosessie bent u weer helemaal klaar om uw klanten in de vakantieverhuur bij te staan met raad en daad!

 

Inhoud:

1.      Geactualiseerd CIB-model ‘Algemene voorwaarden bij de toeristische verhuur van vakantiewoningen’

De werkgroep Toerisme binnen CIB actualiseerde het model voor de algemene voorwaarden, rekening houdend met de impact van de coronacrisis, het Logiesdecreet, GDPR, … We geven tekst & uitleg bij de verschillende wijzigingen, toevoegingen, … Er wordt tijd voorzien voor vragen, opmerkingen en suggesties tot verdere verbetering.

2.      Update Logiesdecreet

Wat moet u anno 2021 zeker weten rond het Logiesdecreet? Met welke nieuwe informatie moet een toeristisch verhuurkantoor rekening houden? We bekijken de recentste cijfers en de evaluatie-oefening van de politiek. We werpen een blik op de impact van de nieuwe concessie van Vinçotte op de prijs, termijnen voor plaatsbezoeken en de belangrijkste recente beslissingen van de Technische Commissie Brandveiligheid. En we staan stil bij o.a. de recente uitspraak van de rechtbank te Brussel over steekproefgewijze controles bij airbnb.

 

3.      De collectieve annulatieverzekering

Wat als uw huurders door onverwachte omstandigheden hun verblijf moeten annuleren of onderbreken en daardoor financieel nadeel ondervinden? Bestaan er annulatieverzekeringen die dit risico indekken? Wat zijn in dat geval de aandachtspunten en hoe pakt u dergelijke cases als verhuurkantoor praktisch aan?

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Webinar
Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:
  • Donderdag 11 Mrt. 2021 - 14u00 - 16u00
    2u Pieter Decelle
Juridisch.jpg
juridisch

87 opleidingen

Docenten
Profile image of Pieter Decelle

Pieter Decelle
studiedienst CIB Vlaanderen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙