BIV erkende uren: 3u

Inhoud

De do’s en don’ts van de derdenrekening (3u)


Sinds 1 augustus 2018 is de kwaliteitsrekening (derdenrekening en rubriekrekening) wettelijk verankerd. Deze verplicht de vastgoedmakelaar om eigen fondsen duidelijk te scheiden van de fondsen van derden die hem worden toevertrouwd in de uitoefening van zijn beroep.


De vastgoedmakelaar-bemiddelaar en/of rentmeester moet een “kwaliteitsrekening” gebruiken om de hem door zijn klanten of derden toevertrouwde fondsen te beschermen. Ze mag in geen geval worden gebruikt voor andere doeleinden en kan niet worden aangesproken door schuldeisers in geval van insolvabiliteit.


Wat is het verschil tussen een derdenrekening en een rubriekrekening? Wanneer gebruikt u welke rekening? Hoe lang mogen derdengelden bewaard worden op welke soort derdenrekening? Wat met de zogenaamde “slapende” derdenrekeningen? Wanneer moeten derdengelden worden gewaarborgd en wanneer is een kwijting nodig? Mogen gelden voor jaarverhuur ook op deze rekening terechtkomen?


Aan de hand van praktische voorbeelden bekijken we het wettelijke en deontologische kader en we staan stil bij de verplichtingen van de vastgoedbemiddelaar en de rentmeester. U kent meteen ook de juridische en disciplinaire sancties die worden opgelegd bij niet naleving van de wet.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Gent
Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:
  • Maandag 13 Dec. 2021 - 10u00 - 13u00
    3u Dominique Matthys
Boekhoudkundig.jpg
fiscaal/boekhoudkundig

11 opleidingen

Docenten

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙