Gevel- en betonrenovatie in appartementsgebouwen: diagnose, studie, herstelling, aansprakelijkheid en verzekering

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Gevel- en betonrenovatie in appartementsgebouwen: diagnose, studie, herstelling, aansprakelijkheid en verzekering (3u)


Meer dan de helft van de appartementsgebouwen dateert uit de jaren tachtig of ouder. In veel gebouwen is intussen betonschade (zg. betonrot) vastgesteld die dringend moet worden hersteld. Ook de waterdichtheid is een groot probleem en veel balustrades zijn ronduit gevaarlijk.


In het eerste deel van de opleiding staan we stil bij het beslissingsproces binnen de VME om te komen tot de noodzakelijke werken. De aansprakelijkheden van de diverse betrokken partijen (VME, architect/studiebureau, aannemer) worden bekeken en de verzekeringen die best afgesloten worden in het kader van de herstelwerken worden besproken. Specifieke aandacht gaat daarbij naar de ABR-polis en de zg. garantieverzekeringen die ontwikkeld werden voor deze problematiek.


In een tweede luik komt een architect aan het woord.

Een Europese studie toont aan dat 50% van de betonreparaties binnen de 10 jaar terug moet worden hersteld. Een juiste diagnose van de oorzaak en de omvang van de schade zijn cruciaal. Welke curatieve oplossingen zijn voorhanden en welke budgetten moeten in eerste instantie worden vrijgemaakt om een voldoende diepgaand vooronderzoek uit te voeren, zodat een duurzame oplossing kan worden gezocht?


U hoort waarop u moet letten bij de keuze van het studiebureau en het bepalen van de uit te voeren vooronderzoeken. Er wordt verduidelijkt welke factoren bepalend kunnen zijn bij de keuze van de aannemer en wat er zeker moet worden voorzien in het bestek van de werken.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Webinar
Donderdag 02 Dec. 2021 - 10u00 - 13u00
3u
Docenten
Profile image of Frank Burssens

Frank Burssens
Everest Advocaten

Profile image of Joost Beke

Joost Beke
Architect-Expert, Bureau voor Expertise & Architectuur

VIVO_Category-bouwtechnisch.png
(bouw)technisch

13 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙