Herstructurering van professioneel onroerend goed

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Herstructurering van professioneel onroerend goed (3u)

Krijgt u wel eens te maken met een overname, splitsing of een fusie, waarbij bedrijfsvastgoed een rol speelt, besteed dan zeker de nodige aandacht aan de fiscale gevolgen. 

Dit seminarie behandelt de vennootschapsrechtelijke, registratierechtelijk en btw-technische kernaspecten die van belang zijn bij een herstructurering van professioneel vastgoed. Of het nu gaat om een aankoop of verkoop van een vastgoedvennootschap, een fusie, splitsing of inbreng waarbij vastgoed mee overgedragen wordt, de fiscale gevolgen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de reorganisatie.

Komen o.a. aan bod m.b.t. vennootschapsbelasting en registratierechten:

 • In welke gevallen is er vennootschapsbelasting en/of registratierechten van toepassing?
 • Hoe haalt u onroerend goed uit een vennootschap?
 • Wat met post-acquisitie herstructureringen en externe financiering?
 • Wat gebeurt er met de aanwezige fiscale verliezen en aanwezige andere aftrekken?
 • Wat met gemengde inbrengen?

Daarnaast gaan we uitgebreid in op de -vaak aanzienlijke- gevolgen op het vlak van btw:

 • In welk gevallen is er btw verschuldigd op de overdracht van vastgoed en wanneer niet?
 • Wat is de impact van de overdracht van vastgoed op de reeds uitgeoefende aftrek van btw bij de verwerving, oprichting en/op renovatie& herstellingswerken bij de overdrager?
 • Wat is de impact van de verwerving van vastgoed op de btw-status (en het recht op aftrek) van de overnemer?
 • Hoe kunnen negatieve btw-gevolgen worden vermeden?
 • ...”

Doelgroepen

 • Vastgoedbeheerders
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Planning

Webinar
Maandag 23 Mei 2022 - 09u00 - 12u00
3u
Docenten
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

18 opleidingen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙