Omgaan met overlast in mede-eigendom (webinar on demand)

BIV erkende uren: 2u 30min

Inhoud

Dit is een webinar on demand: (her)bekijken kan tot 2 maand na inschrijving waar en wanneer je wil!

Helaas worden heel wat mede-eigenaars en VME's geconfronteerd met overlast veroorzaakt door bewoners of buren. Dit kan gaan van hinder in de gemene delen (bv. afval plaatsen in de gang of parkeerproblemen) tot hinder in of door de privatieve kavel (bv. waterinfiltratie, geluidsoverlast,...). En dan kijken de mede-eigenaars altijd richting syndicus om dit snel op te lossen. 


 • Hoe kunt u dergelijke problemen aanpakken en wat zijn uw mogelijkheden: minnelijke en procedureel?
 • Kan u als syndicus werken laten uitvoeren aan een privatieve kavel?
 • Hebt u altijd de ruggensteun nodig van de AV of kunt u alvast optreden?
 • Kunt u sancties opnemen in het RIO en deze ook eenvoudig innen?


Het nieuwe goederenrecht omvat een grotendeels nieuwe en meer uitgebreide wettelijke regeling inzake burenhinder.


 • Welke nieuwe wettelijke tools kunt u aanwenden om deze (buren)hinder te bewijzen en aan te pakken?
 • Hoe gebruikt u ze als syndicus of mede-eigenaar? En wat is uw rol als syndicus hierin?
 • Wat als deze hinder veroorzaakt wordt door de huurders van een mede-eigenaar? Kan een VME huurders laten uitzetten?

 

Daarnaast gaan we ook in op een aantal andere problemen die door individuele mede-eigenaars/huurders veroorzaakt worden zoals bv. het systematisch niet-betalen van de bijdragen, het uitvoeren van niet toegelaten werken aan gemene delen, het aanbrengen van beschadigingen tijdens een verhuis,... En worden enkele verbodsclausules onder de loep genomen (bv. het verbod op AirBnB-uitbating).

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedexperten
 • Bedienden

Traject modules

Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:

 • Bekijk het webinar!
  2u 30min
Docenten
overlast in me afbeelding BO.png
juridisch

61 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙