Fiscaliteit en de verhuur van residentieel vastgoed: een opfrissing

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Fiscaliteit en de verhuur van residentieel vastgoed: een opfrissing (3u)

Door de verschillende belastingen en alle uitzonderingen daarop die te maken hebben met de verhuur van residentieel vastgoed, zien we vaak het bos niet meer door de bomen. In deze opleiding willen we u dan ook een overzicht bieden van de toepasselijke fiscale regels op de verhuur van residentieel onroerend goed. 

U krijgt meer inzicht in de fiscale aspecten die gepaard gaan met de aankoop, het bezit en de verkoop van residentieel onroerend goed en dit zowel in hoofde van de huurder als de verhuurder. We gaan ook kort in op de gewijzigde wetgeving rond de verhuur van buitenlands onroerend goed en de gevolgen voor uw Belgisch kadastraal inkomen. 

Zullen o.a. aan bod komen: 

  • Registratierechten (wie registreert de huurovereenkomst, wanneer, sancties, …) 
  • Personenbelasting (huurder en verhuurder) 
  • Vennootschapsbelasting 
  • Andere belastingen (btw, onroerende voorheffing, …) 
  • Verhuur buitenlands vastgoed 


Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden

Planning

Webinar
Dinsdag 31 Mei 2022 - 09u00 - 12u00
3u Taks Partner RSM Gert Van Den Berg
Docenten
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

13 opleidingen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙