Opbrengsteneigendommen en rendementsberekening: Studentenkamers, Kantoorruimtes en logistieke ruimtes

BIV erkende uren: 9u

Inhoud

Opbrengsteneigendommen en rendementsberekening: Studentenkamers, Kantoorruimtes en logistieke ruimtes (9u)

"Ook in 2022 blijft vastgoed voor veel van je klanten een belangrijke investering. Niet alleen de aankoop van een eerste woning, maar ook die van ‘rendementsvastgoed’ blijft hot, zowel in residentieel als in professioneel vastgoed. Wat is rendementsvastgoed? Welke factoren bepalen of je een goed rendement haalt met jouw investering? Betekent een hoger risico ook een hoger rendement? Hoe moet de verhouding zijn tussen de huurinkomsten en de exploitatie-uitgaven (operating expense ratio’s)? Welke tools bestaan er om deze aspecten te onderzoeken? Waarop moet er worden gelet bij de aankoop van rendementsvastgoed? En vooral: welk advies kan je je klanten als vastgoedprofessional geven?

Na het aanreiken van de algemene tools wordt de praktijk toegepast. Aan de hand van eenvoudige rekenschema's bekijken we een aantal cases en evalueren we huurcontracten op basis van WALT en WALE.

In deze 9u-durende, praktijkgerichte opleiding ligt de focus op studentenkamers, kantoorruimtes en logistieke ruimtes.

Komen o.a. aan bod:

 1. Duiding van de belangrijkste rendementsbegrippen: Period-By-Period returns, HPR (Holding Period Return) of TRR (Total Rate of Return), Rekenkundige en meetkundige omrekening van de HPR/TRR, Multiperiod returns, IRR (Internal Rate of Return).
 2. Onderscheid reëel en nominaal rendement met impact van inflatie op een rendementsberekening.
 3. De relatie tussen risico en rendement: wat kan een investeerder verwachten bij een hoger en een lager risico?
 4. Het APOD-schema (Annual Property Operating Data): inkomsten- en uitgavenschema van toepassing op vastgoed :
 • doel APOD-schema: berekening netto rendementen, operating expense ratio’s
 • toelichting bij kernbegrippen als Scheduled Income, GOI (Gross Operating Income), OPEX (Operational expenses) en NOI (Net Operating income).
 • Wat zijn hoge en lage operating expense ratio’s? Waar staan begrippen als ‘single net verhuringen’ (met hoge operating expense ratio’s) en ‘double en triple net verhuringen’ (met een zeer lage operating expense ratio) voor? "

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs
 • Bedrijfsvastgoed

Planning

Leuven
Dinsdag 13 Dec. 2022 - 10u00 - 13u00
3u Dave Palmans
Dinsdag 13 Dec. 2022 - 14u00 - 17u00
3u Dave Palmans
Dinsdag 20 Dec. 2022 - 10u00 - 13u00
3u Dave Palmans
Docenten
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

32 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙