Optimalisatie van (management)vennootschappen

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Optimalisatie van (management)vennootschappen (3u)

"In deze opleiding gaan we in op het optimaliseren van (management)vennootschappen.

Enerzijds is het interessant om na te gaan welke kosten vandaag nog fiscaal aftrekbaar zijn in de (management)vennootschap en onder welke voorwaarden. In deze update krijg je een toelichting rond algemene principes van de kostenaftrek, de uitzonderingen, de recente evoluties in de rechtspraak, de standpunten van de fiscus en hoe je je hier het best (proactief) tegen wapent.

Komen onder meer aan bod: verhuur kantoorruimte aan vennootschap, bestuurders- en managementvergoedingen.

Anderzijds is het nuttig om na te gaan hoe je de middelen die zich in de vennootschap bevinden op een fiscaal voordelige manier naar privévermogen kunt halen. We belichten de fiscale kost van de verschillende uitkeringsmogelijkheden: bezoldiging, dividend, intresten, kapitaalvermindering, …

Je krijgt een pak nuttige tips, maar ook de knelpunten en valkuilen komen aan bod met bijzondere aandacht voor recente wijzigingen inzake fiscaliteit of vennootschapswetgeving."

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Gent
Maandag 12 Dec. 2022 - 14u00 - 17u00
3u
Docenten
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

36 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙