De stedenbouwkundige verordening: gevolgen voor de vastgoedwereld

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

De stedenbouwkundige verordening: gevolgen voor de vastgoedwereld (3u)

Heel wat gemeenten en steden die nog geen stedenbouwkundige verordeningen hebben, maken er nu op voor specifieke thema’s als het behoud van bomen, parkeernormen, woonverdichting, algemene bouwvoorschriften, reclame (!),... . En ook provincies en gewesten werken eraan. Denk maar aan de hemelwaterverordening.

Stedenbouwkundige verordeningen hebben vrij ingrijpende gevolgen voor particuliere bouwers, verbouwers en architecten en dus ook voor ontwikkelaars en voor de vastgoedwereld.

Plaatselijke - en provinciebesturen maken steeds meer gebruik van de stedenbouwkundige verordeningen als een snel, modern en efficiënt beleidsmiddel om het ruimtelijk beleid te sturen. Ze gelden immers voor het volledige grondgebied van de gemeente, stad of provincie en hebben actuele thema’s als toepassingsgebied.

  • Hoe worden stedenbouwkundige verordeningen opgemaakt?
  • Wie keurt ze goed?
  • Wat houden ze in en wat is de doelstelling?
  • En vooral: wat zijn de gevolgen voor de vastgoedwereld?

Je krijgt een duidelijke toelichting met veel praktische voorbeelden.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Antwerpen
Maandag 28 Nov. 2022 - 10u00 - 13u00
3u Ambtenaar RO en handhaving RO Hugo De Cuyper
Docenten
Profile image of Ambtenaar RO en handhaving RO Hugo De Cuyper

Ambtenaar RO en handhaving RO Hugo De Cuyper
Ambtenaar RO en handhaving RO

Juridisch.jpg
juridisch

56 opleidingen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙