Huren en verhuren in praktijk!

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Huren en verhuren in praktijk! (3u)

De huurproblematiek is een gevoelig onderwerp. Gevoelig omdat het voor de eigenaar-spaarder of belegger gaat om de verdediging van zijn rechten en fundamentele belangen. Gevoelig voor de huurder die de woning moet kunnen teruggeven in de staat waarin hij de woning heeft verkregen. Heel wat burgers sluiten woninghuurovereenkomsten af, als huurder of verhuurder. Dit alles kan tal van vragen oproepen waarbij we in deze webinar enkele belangrijke aandachtspunten willen toelichten.

Welke informatie mag de vastgoedmakelaar rechtsgeldig vragen aan een kandidaat-huurder? Welke zijn de wettelijk toegelaten huurwaarborgformules in Vlaanderen en Brussel ? Waarom is een plaatsbeschrijving verplicht ? aandachtspunten tijdens en op het einde van de huur : huurherstellingen, verbouwingen door de huurder, huisdieren verboden, huurder in collectieve schuldbemiddeling, huurder is met de noorderzon verdwenen, lastige buren, huurder overlijdt, huurders gaan uit elkaar, wat met discussies achteraf : sleutels afgegeven, dus in orde, sleutels kwijt, huurschade, …

Wellicht werd je ook al geconfronteerd met huurschade of wanbetaling. Als makelaar is het dan van belang zowel de rechten en plichten van de eigenaar als de huurder goed te kennen.

Tijdens deze opleiding wil de docent zijn visie weergeven vanuit zijn ervaring op deze huurproblematiek. Eén van deze uitgangspunten is dat de vastgoedmakelaar zowel een klant huurder als verhuurder heeft, en voor beide partijen een voordeel kan betekenen.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Brussel
Dinsdag 20 Sep. 2022 - 09u00 - 12u00
3u Patrick Boterbergh
Juridisch.jpg
juridisch

56 opleidingen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙