De vastgoedmakelaar en zijn deontologie: een moeilijke evenwichtsoefening

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

De vastgoedmakelaar en zijn deontologie : een moeilijke evenwichtsoefening (3u)

Hoe moet de vastgoedmakelaar zich gedragen tegenover zijn opdrachtgever, collega-vastgoedmakelaars, kandidaat-kopers,... Mag de vastgoedmakelaar het voorschot gebruiken om zijn ereloon te voldoen? Moet hij alle informatie doorgeven aan een co-makelaar of concurrent? Moet de syndicus een antwoord geven op elke vraag van een mede-eigenaar? Welke sancties kan de makelaar krijgen? Ook wordt stilgestaan bij de vraag of een vennootschap een BIV-erkenning kan bekomen.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Vrijdag 25 Nov. 2022 - 10u00 - 13u00
3u Anneke Van Belleghem
Deze opleiding gaat ook nog door op andere momenten.
Juridisch.jpg
juridisch

127 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙