De vastgoedmakelaar en zijn deontologie: een moeilijke evenwichtsoefening

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

De vastgoedmakelaar en zijn deontologie : een moeilijke evenwichtsoefening (3u)

Hoe moet de vastgoedmakelaar zich gedragen tegenover zijn opdrachtgever, collega-vastgoedmakelaars, kandidaat-kopers,... Mag de vastgoedmakelaar het voorschot gebruiken om zijn ereloon te voldoen? Moet hij alle informatie doorgeven aan een co-makelaar of concurrent? Moet de syndicus een antwoord geven op elke vraag van een mede-eigenaar? Welke sancties kan de makelaar krijgen? Ook wordt stilgestaan bij de vraag of een vennootschap een BIV-erkenning kan bekomen.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Genk
Woensdag 07 Dec. 2022 - 10u00 - 13u00
3u advocaat Yves Daenen
Docenten
Juridisch.jpg
juridisch

56 opleidingen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙