Organen van de VME en stemmeerderheden in mede-eigendom anno 2022

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Organen van de VME en stemmeerderheden in mede-eigendom anno 2022 (3u)

Welke organen spelen een rol in mede-eigendom? Wat zijn hun wettelijke rechten en verplichtingen? Hoe ga je als syndicus om met de werking van deze organen? En hoe wordt niet-naleving van de algemene regels gesanctioneerd?

We bespreken de werking, de bevoegdheden en ook de afbakening van deze organen. We gaan uit van de ervaringen en de rechtspraak van de afgelopen 12 jaar en bekijken alles vanuit een praktische benadering.

De volgende topics worden alvast behandeld:

  • de algemene vergadering: formaliteiten van de bijeenroeping; besluitvorming, aanwezigheidsquotum en stemquota; notulering, secretaris van de AV; beslissingsbevoegdheid
  • de commissaris van de rekeningen: vereisten benoeming; wettelijke omvang taak; statutaire omschrijving; modaliteiten van benoeming (duur, bijstand, taak); werkingsmiddelen
  • de raad van mede-eigendom: vereisten benoeming; omvang bevoegdheid van de Raad; samenstelling; verslagen

We hebben het eveneens kort over het stemproces van de AV met haar kwalitatieve meerderheden (3/4, 4/5, unaniem).

En je krijgt een greep uit de recente rechtspraak vanaf 2010. Uiteraard is er tijd voorzien voor bijkomende vragen.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Genk
Maandag 28 Nov. 2022 - 14u00 - 17u00
3u Advocaat Steven Bivacco
Docenten
milin-john-Si-khyfXAV8-unsplash.jpg
vastgoedbeheer

32 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙