Kredieten voor VME's - aandachtspunten en procedures

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Kredieten voor VME's - aandachtspunten en procedures (3u)

De renovatiegolf van appartementen in mede-eigendom gaat gepaard met het afsluiten van zeer hoge kredieten voor de VME's. Als syndicus moet je hier dus professioneel en correct kunnen mee omgaan. 

We gaan dieper in op kredieten in mede-eigendom, van de voorbereidende fase tot net voor de boekhoudkundige verwerking. 

Na de opleiding kan je je VME's perfect informeren en weet je welke formaliteiten er moeten worden vervuld om je krediet correct af te sluiten.

Komen o.a. aan bod:

 • de voorbereidende fase (informatieve vergadering m.b.t. de renovatienoodzaak, raming kosten, opmaken en goedkeuren budget, vorm van financiering,...)
 • de lening (voorwaarden verschillende kredietinstellingen, analyse, voorbereiding dossier voor de bijzondere AV,...)
 • de bijzondere algemene vergadering (welke documenten vooraf bezorgen en aan wie, voorbereiding van de vergadering, stemming en verslag.)

Schrijf ook in voor de opleiding ‘Kredieten voor VME's – de boekhoudkundige verwerking’ in de namiddag! Zo ben je helemaal mee!

Doelgroepen

 • Vastgoedbeheerders
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Leerdoelen

Na het traject hebben de deelnemers inzicht in en oefenen ze de vaardigheden in:

 1. 1. Hoe reageer ik assertief?
 2. 10. Het belang van een goede opvolging.
 3. 2. Hoe communiceer ik met respect voor de andere?
 4. 3. Hoe kom ik tot een win-win?
 5. 4. Het belang van feedback geven en ontvangen ikv persoonlijke ontwikkeling;
 6. 5. Het belang van een positief en waarderend klimaat;
 7. 6. De grondregels van feedback geven en ontvangen;
 8. 7. Het belang van non verbaal gedrag;
 9. 8. Hoe je talenten kan benoemen;
 10. 9. Hoe je leerpunten kan benoemen;

Planning

Brugge
Donderdag 08 Jun 2023 - 10u00 - 13u00
3u Maurizio Bortolazzi
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

26 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙