Een financieringsaanvraag voorbereiden voor een vastgoedinvestering

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Een financieringsaanvraag voorbereiden voor een vastgoedinvestering (12u)

Niet alle financieringsvormen zijn even geschikt om een vastgoedinvestering te financieren.. In deze opleiding leer je welke financieringen kunnen worden aangewend voor welk soort investering en helpen we je een kredietvraag op te maken.

Komen o.a. aan bod:

 • opmaak van een kredietaanvraag: inhoud
 • basisberekeningen
 • intrestrekenen (basisbegrippen als rente, rentevoet, enkelvoudige en samengestelde intrest,... en verwerking in excel)
 • kredietvormen : soorten leningen
 • kasstroomschema: definitie en toepassingsgebied
 • opmaak van een kasstroomschema
 • ...

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Competenties

Na deze opleiding:

 • Kan je de terugbetalingscapaciteit staven op basis van een kasstroomschema;
 • Kan je een kasstroomschema opstellen;
 • Ken je de kosten- en opbrengstenstructuren van opbrengsteigendommen;
 • Ken je de verschillende financieringsvormen geschikt voor de financiering van vastgoed;
 • Ken je de verschillende waarborgstructuren en waarborgvereisten gesteld door de financiële instellingen;
 • Ken je het te verwachten rendement in geval van opbrengsteigendommen;
 • Weet je waarvoor de volgende financiële terminologie staat: Debt Service Coverage Ratio DSCR, Intrest Coverage Ratio ICR, Loan Life Coverage Ratio LLCR en Loan To Value Ratio LTV,…

Planning

Leuven
Webinar
Vrijdag 21 Apr. 2023 - 10u00 - 13u00
3u CEO Remetrics Dave Palmans
Vrijdag 21 Apr. 2023 - 14u00 - 17u00
3u CEO Remetrics Dave Palmans
Vrijdag 28 Apr. 2023 - 10u00 - 13u00
3u CEO Remetrics Dave Palmans
Vrijdag 28 Apr. 2023 - 14u00 - 17u00
3u CEO Remetrics Dave Palmans
Docenten
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

37 opleidingen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙