ARCHIEF_Mede-eigendom voor de rechter

BIV erkende uren: i.a.

Inhoud

Hoe pas je de regels inzake mede-eigendom correct toe? Ontdek het in deze module aan de hand van concrete cases. We fietsen doorheen recente rechtspraak op zoek naar do’s en don’ts.


Na het doorlopen van het traject:


 • weet je hoe een juridisch proces in mede-eigendom verloopt.
 • ken je de veelvoorkomende vorderingen binnen mede-eigendom.
 • kan je enkele concrete voorbeelden geven van rechtspraak waarbij een of meerdere mede-eigenaars het niet eens waren met een beslissing van de algemene vergadering.
 • kan je enkele concrete voorbeelden geven van rechtspraak waarbij het correct handelen van de syndicus in vraag wordt gesteld. 
 • kan je enkele concrete voorbeelden geven van rechtspraak waarbij een mede-eigenaar op eigen houtje beslissingen nam, zonder goedkeuring van de algemene vergadering.
 • kan je enkele concrete voorbeelden geven van rechtspraak waarbij een mede-eigenaar geen rekening houdt met de gebruiksbeperkingen opgenomen in de statuten.
 • kan je enkele concrete voorbeelden geven van rechtspraak waarbij een mede-eigenaar zijn bijdrage in de gemeenschappelijke lasten betwist.

Doelgroepen

 • Bedienden

Planning

Deze opleiding bestaat uit 14 cursusdelen:

 • Module 1: Inleiding
  5min
 • Module 2: Theoretisch luik
  40min
 • Module 3: Regelmatigheid beslissingen AV
  20min
 • Module 4: Bevoegdheden, taken en aansprakelijkheid syndicus
  20min
 • Module 5: Bevoegdheden mede-eigenaar
  20min
 • Module 6: Statuten, gebruiksbeperkingen m.b.t. het gebouw
  15min
 • Module 7: Verdeling aandelen, bijdrage in de lasten
  15min
 • Module 1: Inleiding
  0min
 • Module 2: Theoretisch luik
  0min
 • Module 3: Regelmatigheid beslissingen AV
  0min
 • Module 4: Bevoegdheden, taken en aansprakelijkheid syndicus
  0min
 • Module 5: Bevoegdheden mede-eigenaar
  0min
 • Module 6: Statuten, gebruiksbeperkingen m.b.t. het gebouw
  0min
 • Module 7: Verdeling aandelen, bijdrage in de lasten
  0min
Docenten
vaktechnisch

7 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙