Inleiding tot het Vlaams bodemdecreet: een praktische invulling

BIV erkende uren: 2u

Inhoud

Inleiding tot het Vlaams bodemdecreet: een praktische invulling (webinar on demand - 2u)

Dit is een webinar on demand: (her)bekijken kan tot 2 maand na inschrijving waar en wanneer je wil!

Wist u dat de milieudienst bepaalt of een grond al dan niet een risicogrond is? En dat vrijstelling van onderzoeksplicht en vrijstelling van saneringsplicht twee verschillende begrippen zijn?

Om de koper en verkoper te kunnen helpen is het belangrijk om een aantal basisbegrippen te kennen die opgenomen zijn in het Vlaams bodemdecreet. Een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek kunnen hierbij gecombineerd worden in een verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek.

Dankzij deze opleiding kan u de nodige basiskennis over de verschillende stappen in het decreet verwerven.

Na het webinar...

 • kent u de bronnen naar informatie in het kader van het bodemdecreet.
 • kent u de gevallen waarin de eigenaar vrijgesteld kan worden van de uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering.
 • weet u dat een gemotiveerde verklaring gebruikt kan worden om een grond te schrappen als risicogrond.
 • weet u dat het uitvoeren van de verschillende stappen binnen het bodemdecreet een duidelijk verschillende doelstelling hebben.
 • kunt u de hulpmiddelen die OVAM ter beschikking stelt, zoals de risico-inrichtingen tool en de grote grondvraag om info op te zoeken, gebruiken.

Dit is een opname van februari 2022

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedexperten
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Planning

Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:

 • Bekijk het webinar!
  2u
Docenten
Profile image of Raf Engels

Raf Engels
klantenbeheerder OVAM

Omslagfoto.jpg
vaktechnisch

7 opleidingen

An unhandled error has occurred. Reload 🗙