Gemene huur: restcategorie of volwaardig huurregime?

BIV erkende uren: 1u 30min

Inhoud

Gemene huur: restcategorie of volwaardig huurregime? (webinar on demand - 1u30)

Dit is een webinar on demand: (her)bekijken kan tot 2 maand na inschrijving waar en wanneer je wil!

De bijzondere huurregimes handelshuur, woninghuur, pacht en studentenkamers zijn uitgebreid geregeld door bijzondere wetten en zijn van dwingend recht. Maar u weet ongetwijfeld dat deze wetgevingen niet zomaar een antwoord bieden op alle vragen.

Dan vallen we terug op de gemene huur, ook al is deze federale wetgeving niet van dwingend recht.

Wat is die gemene huur nu precies? Wat is het toepassingsgebied en hoe verhoudt ze zich tot de bijzondere huurregimes? Kunnen we hier (enkel) terecht voor de verhuur van loodsen, garages, tweede verblijven, kantoren, opslagplaatsen, …. ? Kan het gemene huurrecht een oplossing bieden om aan de dwingende huurwetgeving te ontsnappen? En wat wordt er bedoeld met de suppletieve werking van de gemene huur?

U krijgt een duidelijk overzicht van de meest gangbare toepassingen. We gaan uit van concrete praktijkvoorbeelden. 

Na het webinar...

  • weet u wat de basisprincipes van een huurovereenkomst van gemeen recht inhouden.
  • kent u de verschillende toepassingsvoorbeelden die de grens tussen het toepassingsgebied van de gemene huur vs. bijzondere huur weergeven.
  • kunt u nagaan of een huur valt onder het gemene huurrecht of bijzondere huurrecht

Dit is een opname van februari 2022

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden

Planning

Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:

  • Bekijk het webinar!
    1u 30min
Docenten
Profile image of Merel Huybrechts

Merel Huybrechts
Astrea Advocaten

omslagfoto.jpg
juridisch

135 opleidingen

An unhandled error has occurred. Reload 🗙