Successieplanning anno 2023

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Successieplanning anno 2023 (3u)

Hoe kan een vermogen het best worden gestructureerd met het oog op de mildering van erfbelasting? Hoe betrek ik de volgende generatie in mijn roerend en/of onroerend vermogen? Hoe kan ik mijn kinderen helpen bij de aankoop van een bouwgrond?

Deze vragen komen je wellicht bekend voor. En hoewel je jouw klanten vooral adviseert rond het plannen van vastgoed, heb je toch best een duidelijk beeld van het volledige plaatje.

De hervormingen in het domein van het burgerlijk en het fiscaal recht volgden elkaar de voorbije jaren in sneltempo op. Naar aanleiding daarvan nam Vlabel een aantal standpunten en beslissingen inzake schenk- en erfbelasting. Bovendien werd een veelvuldig gebruikte techniek van successieplanning voor roerende goederen (zoals onder meer vastgoedvennootschappen), nl. de schenking voor buitenlandse notaris, eind 2020 in de kiem gesmoord. Daarnaast zijn er sinds 1 juli 2021 nieuwe fiscale regels in werking getreden aangaande het fiscaal voordeel van een duolegaat, de tarieven in de erf- en schenkbelasting voor goede doelen, alsook de ‘vriendenerfenis’.

Tevens werd er in 2022 en 2023 een nieuw goederenrecht en verbintenissenrecht geïmplementeerd, hetgeen een invloed heeft op de vermogensplanning.

Tijdens deze infosessie bekijken we samen uitgebreid de impact van al deze wijzigingen op de successieplanning anno 2023.

We bekijken de mogelijkheden inzake successieplanning op het vlak van:

 • het wettelijk erfrecht
 • de erfbelasting / successierechten
 • de huwelijksovereenkomsten: inbreng onroerend goed in de huwgemeenschap, anticipatieve inbreng van vastgoed, keuzebedingen en verblijvingsbedingen, enz.
 • de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen en vennootschappen
 • testamenten: soorten, roerend en/of onroerend vermogen, vriendenerfenis, restlegaten, (fiscale wijziging van) duo-legaten
 • schenkingen van roerende goederen (zoals cash voor de aankoop van een bouwgrond door de kinderen, aandelen van een patrimonium- of vastgoedvenootschap, enz), alternatieven na het sluiten van de kaasroute: aandachtspunten/twistpunten aangaande de bankgift, de schenking via het aandeelhoudersregister/UBO-register, de verkoop gevolgd door kwijtschelding van schuld enz.
 • mogelijkheden om de “inkomsten” op het geschonken vermogen te behouden
 • voorwaarden en lasten te koppelen aan een schenking
 • het “onroerend vermogen”, o.a. de gefaseerde schenking; aankoop in conventionele mede-eigendom; gesplitste aankoop;
 • beding van aanwas

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedexperten
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Planning

Webinar
Donderdag 30 Nov 2023 - 13u30 - 16u30
3u Elisabeth Janssens
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

26 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙