Procedures in mede-eigendom

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Procedures in mede-eigendom (3u)

Steeds meer eigenaars willen een rechtszaak aanspannen tegen huurders als ze te maken krijgen met achterstallige huur of tegen vastgoedpromotoren als er bv. technische gebreken te vinden zijn in hun appartementsgebouw. De syndicus hoeft geen jurist te zijn, maar is vaak niet voldoende voorbereid op mogelijke procedures (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, beslagrechter,…) of uitspraken, waardoor hij zijn klanten moeilijk een gepast advies kan geven. In deze opleiding krijg je een beknopte toelichting rond een aantal procedures en tendensen in de rechtspraak aan de hand van concrete cases. Komen o.a. aan bod: 

1) Wie is de syndicus en wat zijn zijn bevoegdheden? 

 • Wat zeggen de wet, de basisakte en de statuten? 
 • Verhoudingen tussen syndicus- Raad van Mede-eigendom - AV 
 • Rol van de syndicus of openbaar bewindvoerder aangesteld door de vrederechter
 • Voorlopige maatregelen in tuchtprocedures: beslissingen van de juridisch assessor 


2) Procesrechtelijk domein: 

 • Welke procedures bestaan er? 
 • Wanneer vrederechter en wanneer kortgeding? 
 • Kosten procedurerechtbank, gerechts- en andere experten,...
 • Hoe en in welke gevallen kunnen procedures worden vermeden?
 • Verjaring en termijnen van rechtsvorderingen
 • Wat met rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering


3) Een aantal mogelijke cases : 

 • Invordering achterstallen mede-eigendomkosten 
 • Invordering achterstallen bij huurders: hoe ver kan de syndicus hierin gaan?
 • Aanvechting beslissingen van de AV (bv. kosten liften, besluit om AC of warmtepomp te plaatsen,…) 
 • Overlast door bepaalde eigenaars, gebruikers of huurders (handhaven orde, …) 
 • Bouwtechnische problemen 
 • Beslissingen over uit te voeren werken 
 • 10-jarige aansprakelijkheid (wet Breyne) ! 
 • Beëindiging van syndicschap en opvolging door een andere syndicus 

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Planning

Antwerpen
Vrijdag 08 Dec. 2023 - 14u00 - 17u00
3u Steven Bivacco
Docenten
milin-john-Si-khyfXAV8-unsplash.jpg
vastgoedbeheer

31 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙