Vastgoed uit de vennootschap halen

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Vastgoed uit de vennootschap halen (3u)

Vaak is het om financiële en fiscale redenen en omwille van vermogensplanning interessant om via een vennootschap te investeren in vastgoed. De praktijk leert ons dat de achterliggende aandeelhouders graag hun opties openhouden om nadien het vastgoed toch nog privé te verwerven. Door al bij de aankoop met zakelijke rechten (vruchtgebruik of opstal,...) te werken, kan het onroerend goed louter door het verlopen van de duurtijd opnieuw in het privé-bezit van de natuurlijke persoon-investeerder komen. Maar hoe pak je dat aan?

Komen o.a. aan bod in deze opleiding?

  • Op welke belastingen heeft de organisatie van een vastgoedoverdracht een impact? We bekijken inkomstenbelasting, registratiebelasting, schenk- of erfbelasting.
  • Wat zijn de wervingsopties bij het begin van de investering, rekening houdend met de gevolgen en de wensen op korte en langere termijn?
  • Welke mogelijkheden bestaan er om vastgoed op termijn weer uit de patrimoniumvennootschap te halen en wat zijn de voor- en nadelen? We bekijken de opties: verkoop van het onroerend goed, uit onverdeeldheid treden, ontbinding van de vennootschap, beslissing tot kapitaalvermindering of dividenduitkering in natura,...

Kortom: je leert hoe je tot een weloverwogen (aankoop)strategie komt zodat je je klant advies kan geven met kennis van zaken.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Genk
Donderdag 07 Dec 2023 - 14u00 - 17u00
3u
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

26 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙