Brandveiligheid voor de syndicus: risico’s, preventie en communicatie

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Brandveiligheid voor de syndicus: risico’s, preventie en communicatie (3u)

Heel wat appartementsgebouwen zijn niet voldoende aangepast aan de wetgeving rond brandveiligheid. Bovendien is je aansprakelijkheid als syndicus niet gering.

In deze opleiding overlopen we de meest recente en belangrijkste wetgeving die hierrond van toepassing is. We bekijken wat je preventief kan doen om de problemen aan te pakken en hoe je hier als syndicus een meerwaarde kan betekenen voor de mede-eigenaars.

Na de opleiding:

 • weet je hoe je met de brandweer in contact kan komen
 • weet je voor welke informatie je als syndicus terecht kan bij de brandweer
 • weet je hoe de brandweer te werk gaat bij controle van gebouwen
 • weet je welke elementen nodig zijn om een brandpreventiedossier samen te stellen
 • weet je welke brandpreventievoorzieningen/blusmiddelen nodig zijn in verschillende soorten gebouwen
 • weet je welke wetgeving van toepassing is op welk type gebouw
 • ...


Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Planning

Gent
Donderdag 14 Dec 2023 - 09u00 - 12u00
3u Stefaan Onraedt
Docenten
Profile image of Stefaan Onraedt

Stefaan Onraedt
Ere-kapitein brandweer, Preventieadviseur Niveau I, Milieukundige en bestuurder SOS Safety,

milin-john-Si-khyfXAV8-unsplash.jpg
vastgoedbeheer

43 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙