Verzekeringen in mede-eigendom: een noodzaak voor de syndicus

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Verzekeringen in mede-eigendom: een noodzaak voor de syndicus (3u)

BA, brand, derdengelden, rechtsbijstand: schadegevallen in de praktijk van de syndicus

In deze opleiding gaan we in op de verzekeringen die je als vastgoedbeheerder verplicht of niet verplicht afsluit. Welke soort verzekeringen bestaan er? Wanneer is er geen dekking? Wanneer is er sprake van een schadedossier? Welke formaliteiten moet je als syndicus verrichten bij een aangifte? Aan wie komen de uitkeringen toe bij privatieve én gemeenschappelijke schade? Als er dekking is, wat is dan de omvang van deze dekking? Kan je je extra verzekeren? Komt de verzekering tussen als een werknemer of een mede-zaakvoerder weg is met de gelden van de VME? Wat als je je premie (BIV-lidgelden) niet tijdig hebt betaald? Kan de verzekeraar zich, nadat deze de schadelijders heeft vergoed, richten tot de syndicus zelf? Wat ingeval van faillissement van de syndicus? Is er ook een rechtsbijstandsverzekering voor de syndicus in tuchtrechtelijke aangelegenheden?

We gaan dieper in op enkele concrete casussen (vonnissen en arresten) waarin de aansprakelijkheid van de syndicus en de gehoudenheid van de verzekeringsmaatschappij aan de orde was.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Competenties

  • Beheer van mede-eigendom
  • Administratie
  • Juridisch
  • info verzamelen & verstrekken

Planning

Antwerpen
Woensdag 15 Mei 2024 - 14u00 - 17u00
3u
Docenten
Profile image of Sabine Deprez

Sabine Deprez
Private Insurance & Property Claims Advisor Concordia

milin-john-Si-khyfXAV8-unsplash.jpg
vastgoedbeheer

43 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙