Waardebepaling van professioneel vastgoed

BIV erkende uren: 18u

Inhoud

Waardebepaling van professioneel vastgoed (18u)

Een waardebepaling van bedrijfsvastgoed wordt uiteraard op een andere manier opgemaakt dan die van residentieel vastgoed. Voor bedrijfsvastgoed is een studie op 4 vlakken noodzakelijk:

 • eerst en vooral moeten de referentiepunten worden bekeken;
 • er moet een analytische en mathematische studie worden gemaakt van het pand;
 • er moet een investeringsanalyse worden opgemaakt;
 • de te verzekeren waarde moet worden bekeken.

Op dag 1 krijg je een theoretische basis aangereikt. Aansluitend wordt een pand bezocht. De deelnemers krijgen de opdracht om zelf een deel van de waardebepaling op te maken a.d.h.v. de geziene theorie. Later wordt de oefening klassikaal uitgewerkt en besproken. Panden die aan bod kunnen komen: een kantoor, een industrieel pand, een garage, een handelspand met magazijn en atelier of winkel,…

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedexperten
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs
 • Bedrijfsvastgoed

Competenties

 • Verkoop
 • Inschatten & analyseren
 • Klantgericht zijn
 • info verzamelen & verstrekken
 • adviseren

Planning

Antwerpen
Webinar
Maandag 15 Apr 2024 - 10u00 - 13u00
3u Marc Beckers
Maandag 15 Apr 2024 - 14u00 - 17u00
3u Marc Beckers
Maandag 22 Apr 2024 - 10u00 - 13u00
3u Marc Beckers
Maandag 22 Apr 2024 - 14u00 - 17u00
3u Marc Beckers
Maandag 29 Apr 2024 - 10u00 - 13u00
3u Marc Beckers
Maandag 29 Apr 2024 - 14u00 - 17u00
3u Marc Beckers
Docenten
morning-brew-7e3LI9JUVyA-unsplash.jpg
vastgoedexpertise

13 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙