De plaatsbeschrijving: een overzicht!

BIV erkende uren: 2u

Inhoud

Nieuwe huurovereenkomsten moeten steeds een plaatsbeschrijving bevatten die op hun beurt moeten geregistreerd worden. Plaatsbeschrijvingen voor verkoop kunnen een boedelbeschrijving bevatten. De plaatsbeschrijving bij aanvang werken vraagt dan weer een andere aanpak dan de 2 vorige. Maar allemaal dienen ze om later een hoop ellende te vermijden. We bekijken de soorten plaatsbeschrijvingen en de reden waarom ze worden moeten worden gemaakt.


Tijdens dit webinar on demand komen onder andere aan bod:

 • De basisbegrippen:
 • De wetteksten, begrip en mandaat
 • Wat is een plaatsbeschrijving
 • Wat is het doel van een plaatsbeschrijving en welke soorten bestaan er?
 • Welke soorten plaatsbeschrijving bestaan er?
 • Hoe wordt een plaatsbeschrijving vastgelegd? Aan welke vereisten moet worden voldoen?
 • De meest courante soorten uitgewerkt
 • De werkwijze
 • De schadeschatting en -regeling

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedexperten
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Competenties

 • Verkoop
 • Verhuur
 • Juridisch
 • Informatie interpreteren
 • info verzamelen & verstrekken

Planning

Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:

 • Bekijk het webinar
  2u
Docenten
omslagfoto plaatsbesch.png
juridisch

135 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙