Hoe een financieringsaanvraag voorbereiden voor een vastgoedinvestering?

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Hoe een financieringsaanvraag voorbereiden voor een vastgoedinvestering? (12u)

Om een vastgoedinvestering te financieren, zijn niet alle financieringsvormen even geschikt. In deze opleiding leer je welke financieringen kunnen worden aangewend voor welk soort investering en helpen we je een kredietvraag op te maken.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Leerdoelen

Na deze opleiding:

  1. 1. heb je inzicht in het kredietbeleid van de grootbanken rond vastgoed;
  2. 2. kan je de mogelijke waarborgstructuren bij kredieten oplijsten;
  3. 3. heb je kennis gemaakt met de verschillende kredietvormen, bruikbaar voor de financiering van vastgoed;
  4. 4. kan je het netto exploitatieresultaat van vastgoed als basis voor de kredietvraag bepalen;
  5. 5. heb je inzicht in de kengetallen (covenanten) die gebruikt worden bij de beoordeling van kredietdossiers.

Planning

Gent
Webinar
Maandag 14 Okt 2024 - 10u00 - 13u00
3u Dave Palmans
Maandag 14 Okt 2024 - 14u00 - 17u00
3u Dave Palmans
Maandag 21 Okt 2024 - 10u00 - 13u00
3u Dave Palmans
Maandag 21 Okt 2024 - 14u00 - 17u00
3u Dave Palmans
Docenten
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

26 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙