Studentenvastgoed fiscaal bekeken

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Studentenvastgoed fiscaal bekeken (3u)

Studentenvastgoed heeft de voorbije 10 jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Een deel van de markt verschoof van studentenkamers naar studentencomplexen. Maar ook de markt van de particuliere ‘koten’ blijft belangrijk. Rendeert investeren in studentenvastgoed nog? En hoe zorg je dat alles wettelijk in orde is én optimaal rendeert?

We bekijken eerst een aantal aandachtspunten. Wat bepaalt de markt voor studentenvastgoed? Kiest men eerder voor studentenkamers of -complexen? Wat is de kostenstructuur en welk rendement kan worden verwacht? Wat zijn de randfactoren?

Vervolgens zoomen we, specifiek voor jouw regio, in op de de praktische interpretatie van bouwvoorschriften en bv. kwaliteitslabels die steden voor hun studentenhuisvesting hanteren.

Is er echt een krapte op het vlak van studentenhuisvesting in Gent en hoe vertaalt zich dat op de markt? We gaan kort in op de reglementering van particuliere 'koten' in Gent en staan ook even stil bij je rol als vastgoedmakelaar of -promotor. Kortom: we bekijken het Gentse studentenvastgoed door de bril van de vastgoedmakelaar.

Na de pauze verdiepen we ons in de verhuur van studentenvastgoed. We bekijken de praktische (financiële en fiscale) gevolgen van na de inwerkingtreding van het nieuwe Huurdecreet waardoor een aantal punten toch grondig wijzigden. We staan o.a. stil bij overdracht van huur, verlenging huurcontract, huurprijs en lasten, huurprijs,…

Afsluiten doen we met een korte vragenronde.


Na de opleiding:

- Heb je inzicht in de huidige situatie van de markt van het studentenvastgoed en de vooruitzichten op middellange en lange termijn 

- Heb je inzicht in het belang van de demografie bij studentenvastgoed 

- Kan je de vigerende voorschriften bij de bouw en de renovatie van studentenvastgoed praktisch toepassen

- Begrijp je de kwaliteitslabels die van toepassing zijn in de verschillende studentensteden 

- Kan je een exploitatieoverzicht opstellen dat zich specifiek toespitst op studentenkamers 

- Heb je inzicht in de belastingen op onroerende goederen 

- Begrijp je de problemen in het huurrecht met betrekking tot studentenkamers 


Volg ook de opleiding 'Studentenkamer of toch niet? Juridische aspecten van de verhuur van huisvesting voor studenten'! Samen verkennen we o.a. de wettelijke regels rond bewoonbaarheid op gemeentelijk, Vlaams en federaal vlak en staan we stil bij de juridische modaliteiten van co-housing.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Dinsdag 22 Okt 2024 - 14u00 - 17u00
3u Dave Palmans
Docenten
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

26 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙